Isolering & skyddsinklädnad

En bra grund, oavsett byggnation, vilar på en god isolering. Isoleringen reducerar vägljud i fordonet för en tystare miljö, förhindrar kallras & kondens samt bidrar till en jämnare temperatur i fordonet. Isoleringen är framtagen av SN specifikt för detta ändamål. Skyddsinklädnaden skyddar fordonet från yttre åverkan, ljusar upp miljön i lastutrymmet och höjer andrahandsvärdet på fordonet.

Inför varje enskild byggnation och bilmodell tillverkas skyddsinklädnaden för hand i eget snickeri av svenska råvarumaterial. Materialvalen är noga tilltänkta för varje detalj och för att fungera i vårt nordiska klimat med bibehållet miljö- och hållbarhetstänk.

Category:
Date: